Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ngày mai em đi

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0961***001

Ngày mai em đi

0988663097

Ngày mai em đi

0865***284

Ngày mai em đi