Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

Ngày mai em đi

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0988663097

Ngày mai em đi

Pham Tuan

Ngày mai em đi

0865***284

Ngày mai em đi