Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nghe nói anh sắp kết hôn

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3935151

Nghe nói anh sắp kết hôn

2928089

Nghe nói anh sắp kết hôn

0777***552

Nghe nói anh sắp kết hôn