Ngôi nhà hoa hồng

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0794***152

Ngôi nhà hoa hồng

Vu Nguyễn

Ngôi nhà hoa hồng

0378***799

Ngôi nhà hoa hồng