Ngôi nhà hoa hồng

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Vinvin

Ngôi nhà hoa hồng

Vu Nguyễn

Ngôi nhà hoa hồng

0378***799

Ngôi nhà hoa hồng