Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Người ấy

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ngọc Anh

Người ấy

Hải Yến

Người ấy

0346***588

Người ấy

Các bản thu gần đây