Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Người hãy quên em đi

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Cú Đêm

Người hãy quên em đi

0902***793

Người hãy quên em đi

0356***011

Người hãy quên em đi