Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Người nào đó

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur,, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Châu

Người nào đó

0947***922

Người nào đó

Phí Quang Đạt

Người nào đó