Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nhớ Người Hay Nhớ ... - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Karaoke Version

Địa điểm: Vincom Grand Park Quận 9, Đường D2A, KĐT Vinhomes Grand Park, Quận 9, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3054214

Nhớ Người Hay Nhớ ... - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Karaoke Version

0968***615

Nhớ Người Hay Nhớ ... - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Karaoke Version

0947***398

Nhớ Người Hay Nhớ ... - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa | Karaoke Version