Nơi mình dừng chân

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Bùi Thị Mai

Nơi mình dừng chân

Thảo

Nơi mình dừng chân

0387***843

Nơi mình dừng chân