Nơi mình dừng chân

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0348***282

Nơi mình dừng chân

Bùi Thị Mai

Nơi mình dừng chân

0387***843

Nơi mình dừng chân