Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nơi tình yêu bắt đầu

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0358***548

Nơi tình yêu bắt đầu

Nguyễn Minh Thư

Nơi tình yêu bắt đầu

0968***538

Nơi tình yêu bắt đầu