Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

NƯỚC MẮT EM LAU BẰNG TÌNH YÊU MỚI Karaoke | Da LAB ft.Tóc Tiên

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2767319

NƯỚC MẮT EM LAU BẰNG TÌNH YÊU MỚI Karaoke | Da LAB ft.Tóc Tiên - Duration: 1:44.

2377146

NƯỚC MẮT EM LAU BẰNG TÌNH YÊU MỚI Karaoke | Da LAB ft.Tóc Tiên

2377040

NƯỚC MẮT EM LAU BẰNG TÌNH YÊU MỚI Karaoke | Da LAB ft.Tóc Tiên