Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

ニコカラ 少女レイ off vocal

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2909764

ニコカラ 少女レイ off vocal

0964***488

ニコカラ 少女レイ off vocal

0964***488

ニコカラ 少女レイ off vocal