Phai dấu cuộc tình

Địa điểm: Starlight Long An, Vincom Plaza Long An, Mai Thi Ket street, Phường 2, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.