Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Phai Dấu Cuộc Tình Bích Phương karaoke HD

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trúc

Phai Dấu Cuộc Tình Bích Phương karaoke HD

0338***911

Phai Dấu Cuộc Tình Bích Phương karaoke HD

0779***414

Phai Dấu Cuộc Tình Bích Phương karaoke HD