Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Phía sau một cô gái

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phía sau một cô gái

0964***266

Phía sau một cô gái

0377***528

Phía sau một cô gái