PHỐ MÙA ĐÔNG - HÀ ANH TUẤN | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT GUITAR ACOUSTIC TONE NAM COVER SEE SING SHARE 2

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0975***002

PHỐ MÙA ĐÔNG - HÀ ANH TUẤN | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT GUITAR ACOUSTIC TONE NAM COVER SEE SING SHARE 2

Phạm Minh Trí

PHỐ MÙA ĐÔNG - HÀ ANH TUẤN | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT GUITAR ACOUSTIC TONE NAM COVER SEE SING SHARE 2

2813615

PHỐ MÙA ĐÔNG - HÀ ANH TUẤN | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT GUITAR ACOUSTIC TONE NAM COVER SEE SING SHARE 2