Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Quen Với Cô Đơn - Lương Minh Trang [Karaoke Version]

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0978***262

Quen Với Cô Đơn - Lương Minh Trang [Karaoke Version]

0976***273

Quen Với Cô Đơn - Lương Minh Trang [Karaoke Version]

0985***391

Quen Với Cô Đơn - Lương Minh Trang [Karaoke Version]