Sai người sai thời điểm

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Đăng

Sai người sai thời điểm

Minh Đăng

Sai người sai thời điểm

0902***322

Sai người sai thời điểm