Sáng mắt chưa

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0904***235

Sáng mắt chưa

Trang Lê Thu

Sáng mắt chưa

2448319

Sáng mắt chưa