Yêu em quá đi

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lê Anh

Yêu em quá đi

1825676

Yêu em quá đi

0989***940

Yêu em quá đi