Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Sao Chưa Thấy Anh Về - Hoàng Anh & Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.