Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Sống xa anh chẳng dễ dàng

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0971***898

Sống xa anh chẳng dễ dàng

0931***520

Sống xa anh chẳng dễ dàng

0855***546

Sống xa anh chẳng dễ dàng