Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Suýt nữa thì

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Quách Tĩnh

Suýt nữa thì

0972***100

Suýt nữa thì

0782***955

Suýt nữa thì