Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Suýt nữa thì

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Quách Tĩnh

Suýt nữa thì

0782***955

Suýt nữa thì

0914***691

Suýt nữa thì