Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Talking To The Moon - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3931649

Talking To The Moon - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)

Hoàng Anh

Talking To The Moon - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)

0334***715

Talking To The Moon - Bruno Mars (Karaoke Songs With Lyrics - Original Key)