Tâm sự tuổi 30

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Quân

Tâm sự tuổi 30

Đức Võ

Tâm sự tuổi 30

1738677

Tâm sự tuổi 30