Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Tận cùng nỗi nhớ

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Dương Minh

Tận cùng nỗi nhớ

0945***850

Tận cùng nỗi nhớ

Kiên Nguyễn

Tận cùng nỗi nhớ