Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ

Địa điểm: Vincom Landmark 81 - Hầm B1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Huỳnh Loan

Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ

0983216048

Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ

0982***716

Thanh Hà - Sợ Yêu ( st Hoàng Nhã) - Karaoke Beat Tone Nữ