Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Thay tôi yêu cô ấy

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166590

Thay tôi yêu cô ấy

Nguyễn Thị Hà My

Thay tôi yêu cô ấy

3164206

Thay tôi yêu cô ấy