Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Tìm lại bầu trời

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Việt Nguyễn

Tìm lại bầu trời

Trịnh Thế Phiệt

Tìm lại bầu trời

0946***361

Tìm lại bầu trời