Tình yêu màu nắng

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ngọc Anh

Tình yêu màu nắng

0369***297

Tình yêu màu nắng

0935***661

Tình yêu màu nắng