Tình yêu màu nắng

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thảo

Tình yêu màu nắng

0369***297

Tình yêu màu nắng

0935***661

Tình yêu màu nắng

Các bản thu gần đây