Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[TJ노래방] 좋은날 - 아이유 (Good day - IU) / TJ Karaoke

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0359***467

[TJ노래방] 좋은날 - 아이유 (Good day - IU) / TJ Karaoke

1833347

[TJ노래방] 좋은날 - 아이유 (Good day - IU) / TJ Karaoke

1827208

[TJ노래방] 좋은날 - 아이유 (Good day - IU) / TJ Karaoke