Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[TJ노래방] Hurt - NewJeans / TJ Karaoke

Địa điểm: Vincom Plaza Thủ Đức, 216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2919105

[TJ노래방] Hurt - NewJeans / TJ Karaoke

0974***682

[TJ노래방] Hurt - NewJeans / TJ Karaoke

Nguyen Phuong Thao

[TJ노래방] Hurt - NewJeans / TJ Karaoke