Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[TJ노래방] I - 태연(Feat.Verbal Jint) (I - TaeYeon) / TJ Karaoke

Địa điểm: Vincom Plaza Thủ Đức, 216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1776666

[TJ노래방] I - 태연(Feat.Verbal Jint) (I - TaeYeon) / TJ Karaoke

1776395

[TJ노래방] I - 태연(Feat.Verbal Jint) (I - TaeYeon) / TJ Karaoke

1773486

[TJ노래방] I - 태연(Feat.Verbal Jint) (I - TaeYeon) / TJ Karaoke