Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Trái tim em cũng biết đau

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0933***688

Trái tim em cũng biết đau

Tuấn

Trái tim em cũng biết đau

0939***640

Trái tim em cũng biết đau