Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Trời dấu trời mang đi

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3163088

Trời giấu trời mang đi

3163088

Trời giấu trời mang đi

0929***008

Trời giấu trời mang đi