Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Trời giấu trời mang đi

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0949***575

Trời giấu trời mang đi

0907***720

Trời giấu trời mang đi

3166730

Trời giấu trời mang đi