Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Chi Ngoc

Vùng Trời Bình Yên (rm)

0787***953

Vùng Trời Bình Yên (rm)

0946***483

Vùng Trời Bình Yên (rm)