Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

VÀ NGÀY NÀO ĐÓ KARAOKE | STUDIO PARTY CHALLENGE 01

Địa điểm: BigC Hồ Gươm Plaza - Tầng 1, Tầng 1, TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3160913

VÀ NGÀY NÀO ĐÓ KARAOKE | STUDIO PARTY CHALLENGE 01

0911***712

VÀ NGÀY NÀO ĐÓ KARAOKE | STUDIO PARTY CHALLENGE 01

User 4151862

VÀ NGÀY NÀO ĐÓ KARAOKE | STUDIO PARTY CHALLENGE 01