Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi (Beat guitar cover) (GreyD MONSTAR) - Chuong Le

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2139864

Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi (Beat guitar cover) (GreyD MONSTAR) - Chuong Le

0962***035

Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi (Beat guitar cover) (GreyD MONSTAR) - Chuong Le

84776261696

Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi (Beat guitar cover) (GreyD MONSTAR) - Chuong Le