Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vài câu nói có khiến người thay đổi Demo » Grey-D ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar by Trịnh Gia Hưng

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2560914

Vài câu nói có khiến người thay đổi Demo » Grey-D ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar by Trịnh Gia Hưng

0794***159

Vài câu nói có khiến người thay đổi Demo » Grey-D ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar by Trịnh Gia Hưng

0903***758

Vài câu nói có khiến người thay đổi Demo » Grey-D ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar by Trịnh Gia Hưng