Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Valentine chờ

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Thuy

Valentine chờ

0333***181

Valentine chờ

0376***614

Valentine chờ