Vầng trăng đêm trôi (rm)

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0903***398

Vầng trăng đêm trôi (rm)

0986375565

Vầng trăng đêm trôi (rm)

1773954

Vầng trăng đêm trôi (rm)