Vầng trăng đêm trôi (rm)

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0986375565

Vầng trăng đêm trôi (rm)

1781357

Vầng trăng đêm trôi (rm)

1773954

Vầng trăng đêm trôi (rm)