Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Về Hà Tĩnh người ơi

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trần Minh Kiên

Về Hà Tĩnh người ơi

Nguyễn Thúy

Về Hà Tĩnh người ơi

0398***191

Về Hà Tĩnh người ơi