Vết thương cuối cùng

Địa điểm: tiniWorld - Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ Q, Tân Phú, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0906***732

Vết thương cuối cùng

0905***394

Vết thương cuối cùng

0901***993

Vết thương cuối cùng