Vết thương cuối cùng

Địa điểm: tiniWorld - Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0984***305

Vết thương cuối cùng

0905***394

Vết thương cuối cùng

0901***993

Vết thương cuối cùng